My Loyal Followers kih3 ^.^~

Tuesday, 20 March 2012

Isu-isu Semasa


           Pada abad ke-21,dunia telah menerima kemunculan ideology liberal demokrasi (Hitam,M.,2003). Fenomena global ini berakar umbi dari peradaban Barat.Walau bagaimanapun dunia telah dikejutkan dengan kehadiran isu baru berkisar tentang pertembungan peradaban (Huntington,S.P.,2004).Samuel P. Huntington adalah orang yang bertanggungjawab melontarkan idea ini,yang mana ia menjadi topik panas yang diperbincangankan melalui pelbagai forum,seminar, penyelidikan,buku dan lain-lain lagi.Ia juga telah mencetuskan pelbagai hipotesis dan mempengaruhi polisi sesebuah negara.Ini menjadikan isu dialog peradaban sangat relevan dan mendepani pelbagai isu lain sejak sedekad yang lalu.

           Maka perbincangan kemudiannya lebih menjurus kepada kewujudan tamadun-tamadun besar dunia lain seperti tamadun Islam,Melayu,China dan India selain Barat dan Inca & Maya di Amerika Latin (Aslam,M.M.,2004).Perbincangan juga mula berkisar tentang pertembungan antara tamadun yang memungkinkan kepada peperangan dan kemusnahan yang sangat besar ke atas tamadun manusia sarwajagat.Sarjana Barat seringkali mengaitkan tamadun besar dunia ini akan bertembung dan merosakkan antara satu sama lain.Ia menjadi semakin serius apabila pertembungan peradaban telah dijadikan teras dalam membangunkan polisi pertahanan dan dasar luar sesebuah negara (Veitch.J.,2005).

           Dari perspektif sejarah,peradaban Barat telah menjadi sebuah peradaban yang menguasai tamadun-tamadun lain.Era kegemilangan tamadun Barat ditandai dengan siri-siri penjelajahan dan penjajahan yang bertebaran di seluruh muka bumi sekitar abad ke-15.Barat telah menjadikan tamadun-tamadun lain lemah dan tidak berdaya saing dan hanya tamadun Barat satu-satunya tamadun yang harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini (Al-Attas.S.M.N.,1990).Semua tamadun harus tunduk dan patuh kepada tamadun Barat dan mengikuti segala apa yang telah direncanakannya.Seluruh sistem bagi negara yang dijajah itu harus menepati acuan Barat dan mematuhinya walaupun telah mencapai kemerdekaan.

           Akan tetapi,dunia tidak dapat menafikan bahawa pertembungan antara tamadun amatlah penting dan berkesan.Barat sama sekali tidak boleh menidakkan bahawa pertembungan antara peradaban Barat dan Islam telah menjadikan mereka lebih baik dan hebat,begitu juga peradaban Islam telah menjadikan mereka lebih baik dan hebat,begitu juga peradaban Islam yang telah diperkayakan oleh tamadun India dan China,manakala peradaban Melayu pula menerima impak positif hasil pertembungannya dengan peradaban India,China,Arab dan Barat sendiri.Saling bergantungan antara peradaban inilah yang menjadikan dunia yang didiami oleh manusia sejagat ini unik dan menarik (Baso.Ahmad,1999).

           Dunia kemudiannya melalui zaman pencerahan dan keterbukaan dengan lahirnya gerakan-gerakan pro-kemerdekaan dan demokrasi liberal di ssluruh dunia.Ironisnya,gerakan ini dimulai dalam tamadun Barat itu sendiri sebelum ia merebak ke seluruh dunia dan mengungguli  negara-negara jajahan tamadun Barat.Gerakan ini kemudiannya berkembang luas dan tidak dapat lagi dibendung oleh tamadun Barat hingga akhirnya mereka terpaksa melepaskan tanah jajahan tersebut satu-persatu.Maka berakhirlah sudah satu siri hegemoni kuasa yang amat dahsyat di dalam sejarah kemanusiaan sejagat.

            Walau bagaimanapun,kemunculan globalisasi bolehlah disifatkan sebagai penjajahan bentuk moden.Tamadun besar lainnya,walaupun tidak lagi dijajah secara fizikal,tetapi mereka telah dijajah pemikiran dan rohnya apabila terpaksa mengagungkan tamadun Barat dan menerima semua sifat yang terkandung dalam tamadun-tamadun tersebut.

No comments:

Post a Comment